Abiotisk

Betyr ikke levende. Faktorer som har betydning for utbredelsen av en art. Faktorer som har betydning for om en art kan overleve og trives. Det motsatte av biotisk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License