Absorpsjonspekter Emisjonsspekter 5

Kontinuerlig spekter er det vi kaller hvitt lys. Det er en sammensetning av lys i alle bølgelengder. Fra 400nm til 800nm. Hvordan fargen er kommer ann på hvordan bølgelengden er.
ROGGBIF. Lengste bølgelengde til korteste bølgelengde. Vi har huskereglen ROGGBIF, det er den første bokstaven i den aktuelle fargen. Rød har lengst bølgelengde. Blander man alle de fargene, får vi hvitt lys.

Atomene absorberer og emiterer lys. Med visse bølgelengder eller energier.
Bruker man atomenes egenskaper og spektere, så kan man finne ut hva slags stoffer stjernene består av.
Hvis vi lyser igjennom et ukjent stoff med alle bølgelengder med hvitt lys. Kan vi se et absorpsjonspekter. Da kan man se et absorpsjonspekter. Da kan man se et spekter av hvilke bølgelengder stoffet absorberer. Hvert grunnstoff har et absorpsjonspekter
Hvis man har et ukjent stoff kan man bruke et absorpsjonspekter, da kan man sammenligne med andre stoffer. Da kan man finne ut hvilket stoff det ukjente stoffet er. Ved hjelp av de samme metodene, kan man finne ut absorpsjonlinjene som er i jordas atmorfære.

lec07_04.jpg

Ved hjelp av samme metode kan man finne ut hvilke stoffer jordas atmosfære er laget av. Lyset fra solen går igjennom atmosfæren og danner et absorpsjonspekter. Med dette absorpsjonspektere kan man se hvilke bølgelengder som er absorbert. Med dette kan man se hvilke stoffer atmosfæren er dannet av.

Med emisjonspektere kan man bruke på en tilsvarende måte. Når vi varmer opp et stoff, vil det eksiteres. Da vil stoffet sende ut lys med bølgelengdene. Istede for å se på bølgelengdene som blir absorbert ser man på hvilke bølgelengder som er eksitert. Når vi ser på det lyset som ble eksitert kan vi bestemme hva slags stoff som sender ut lyset.

Ved Emisjonspektre, ser man ikke på bølgelengder som er absorbert, men man ser på hvilke bølgelengde som er eksitert. Hvis man betrakter det eksiterte lyset, kan vi bestemme hva slags stoff som sender ut lyset. Emisjonspektere er det motsatte av absorpsjonspektere. En viktig forskjell på emisjonspektre og absorpsjonspektene, er at med emisjonspektre ser vi kun de bølgelengde som stoffet sender ut. De blir vist som de fargede stripene på emisjonspektre.

*ROGGBIF*
Farge Bølgelengde Frekvens
Rød ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
Oransje ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
Gul ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
Grønn ~ 520-565 nm ~ 580-530 THz
Blå ~ 450-500 nm ~ 670-600 THz
Indigo ~ 430-450 nm ~ 700-670 THz
Fiolett ~ 380-430 nm ~ 790-700 THz

Til lys intensitet og temperatur
Til dopplereffekten
Tilbake til Stråling og radioaktivitet
Tilbake til forsiden

http://ndla.no/?q=node/15793
http://no.wikipedia.org/wiki/Roggbif

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License