Analyse Av Fargespektre Fra Stjerner Gruppe 7

Grunnen til at alle regnbuens farger er til stede, er at sollyset inneholder hele spekteret av farger. Dett gir oss et kontinuerlig spekter av farger

Hvis denne form for lys sendes gjennom en gass vil noe av strålingen bli absorbert. Dette gir svarte streker i de berørte bølgelengdene. Disse strekene er på forskjellige steder i fargespekteret, noe som fører til at det er mulig å fastlå hvilken gass lyset har gått igjennom. Dette kalles gassens absorpsjonsspekter.
R4_3%20Spektre.hovedspalte.jpg

Hvis man varmer opp en gass så mye at den begynner å lyse, vil gassen sende ut strålinger i noen bestemte bølgelengder. Spekteret vil da bestå av kun noen smale striper med farger. Dette kalles gassens emisjonsspekter, og er forskjellig fra gass til gass, noe som gjør at vi kan fastslå hvilken gass lyser har gått igjennom ved å se på emisjonsspekteret. Dette kan også fortelle oss hvilke gasser en stjerne består av

Farge%20og%20temperatur.hovedspalte.jpg

Alle stjernene sender ut EM-stråler av alle bølgelengdene. Det er forskjell mellom intensiteten i de ulike bølgelengdene. I grafen over, ser vi forholdet mellom bølgelengde/farge (i x-aksen) og intensitet (i y-aksen). Toppunktet til grafen vil si noe om temperaturen til stjernen. Toppunktet sier oss også noe om den fargen vi ser på stjernen. Lange bølger er et resultat av lav temperatur, og gir rødlig farge, mens korte bølgelengder kommer av høyere temperatur og gir blålig farge

Kilde NDLA

Tilbake til stråling og radioaktivitet gruppe 7
Tilbake til gruppe 7

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License