Avfall

AVFALL

Avfall er kasserte gjenstander, materialer, restprodukter eller energibærere som ikke lenger har sin opprinnelige verdi. Avfall er likevel en viktig ressurs ved resirkulering og gjenvinning.
Innenfor avfall finnes det mange undergrupper. Noen av disse er farlig avfall, papir og papp, og glass. Under farlig avfall finnes det flere grupper der å. Mange tror kanskje at avfall og søppel er det samme, men det er det IKKE. Det er en type avfall, men det er måten det er håndtert på. Søppel er ikke håndtert på en forsvarlig måte.

Samla mengde husholdnings- og næringsavfall i Norge utgjorde i 2004 8,8 millioner tonn. Husholdningsavfallet tilsvarte 378 kg årlig pr innbygger - en økning på 120 % på 30 år.
I Norge i dag gjenvinner vi rundt 70 % av alt avfall. Innen 2010 er målet å gjenvinne 75%. Av alt farlig avfall samles over 90 % inn. Dette er veldig bra siden da slipper man miljøutslipp.
caseimage_shutterstock_12615952.jpg

Siden forbruket vårt øker blir det også mer avfall. Særlig Pc-er og mobiler øker veldig når det kommer til å kvitte seg med ting. Når det kommer til næringslivet, så har de ansvar for sitt eget avfall. Produsenter eller importører av biler, har ansvar for å samle inn biler når folk kvitter seg med dem. Etter det har Kommunene og myndighetene ansvar for hvor man kan kaste det eller gjenvinne det.
Idag er et av de viktigste temaene innenfor avfall at man bør kildesortere. Det vil si å legge forskjellig avfall i forskjellig poser eller bøtter o.l. F.eks. At man tar flasker i en pose og papp i en annen pose.
Det er innført forbud mot deponering av visse avfallstyper. Det gjelder for eksempel våtorganisk avfall, farlig avfall og bildekk. Fra tidligere deponert våtorganisk avfall utvikles det metangass, og det er det som er farligst får miljøet ved avfall, og Utslipp av metan fra fyllinger regnes som en av de alvorlige miljøvirkningene av avfallhåndtering. Utslippene har vist en svakt avtakede trend siden 1990, men er fortsatt fra (2004) på 95 000 tonn metan - noe som utgjør 5% av de norske klimagassutslippene. Det er derfor innført påbud om oppsamling av metangass fra søppelfyllinger noe som hjelper mye.

Avfall i Utlandet:
Eu snakker mye om hvordan avfall påvirker klimaet. i eu kastes det bort 1,3 miliarder tonn avfall hvert år. 40 milioner tonn av det er farlig. Dette utgjør om lag 3,5 tonn fast avfall for hver mann, kvinne og barn, ifølge europeiske miljøbyrå statistikk. Legg til denne totale ytterligere 700 millioner tonn avfall fra landbruket, og behandling og avhending av alt dette materialet skader selfølgelig miljøet i europa.
Eu mener at vi mennesker vil øke avfall kastingen betraktelig og at innen 2020 vil kasting og brenning av avfall øke med 45% fra deres målinger i 1995. så dette er et stort internasjonalt problem. vil du lese mer om dette gå på denne lenken:http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Holtalen.com sin miljø side sier at avfall er et problem og sier at de foråsaker disse miljøproblemene:

  • Klimapåvirkende gasser.
  • Uttynning av ozonlaget
  • Luftforurensning og støy
  • Forsuring av grunn og vann
  • Overgjødsling av grunn og vann
  • Forurensning fra tungmetaller/org. miljøgifter
  • Reversibel bruk av grunn/vann
  • Avfall/miljøfarlig restprodukter
  • Helseeffekter
farlig_godkj_ukj_99-07.gif
Dette sier mye om hvor mye vi kan gjøre ved å gjennvinne å resirkulere. det som er med dette er at det ikke bare er dårlig for klimaet vårt, men utslipp fra avfall er også veldig usunt for oss mennesker. mange mennesker får alt vannet sitt ødelagt av bla. menneskenes forsøpling. Dette skader også Dyr og planter, og vi kan risikere å miste dyrearter.Konklusjonen vår er at avfall som ikke resirkuleres eller gjennvinnes er en fare for jorden og alt som lever på den

Det vi på gruppen synes er bra er at avfall resirkuleres og gjennvinnes masse i norge. De siste årene har vist en positiv trend og vi tror at et mål til 2020 kan være at 85-90% av alt avfall resirkuleres.

Her er en film, laget av oss om avfall:

Bærekraftig utvikling gruppe 7

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License