Bærekraftig Utvikling
255167-3-1243389977002-n400.jpg

Om Økosystem
Om Næringskjeder
Om Kretsløp

Sentrale Begreper

Global Oppvarming:

Hovedkilde: Bok, Senit, naturfag vg1 ;Peter van Marion, Hilde Hov, Tone Thyrhaug, Øyvind Trongmo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License