Baerekraftig Utvikling Gr 2

Tilbake til forsiden

Bærekraftig utvikling er en utvikling som ivaretar våre behover og interesser uten å ødelegge for de som kommer etter oss, slik at de også får dekket sine behov og interesser.
Det var Gro Harlem Bruntland( Arbeiderpartiet) som introduserte begrepet "Bærekraftig Utvikling" på 90-tallet.

Disse er ØKOLOGISKE begreper.
Økologi er studiet om hvordan levende organismer og miljøet rundt de danner økologiske kretsløp og nettverk, Ulike arter i ulike miljøer påvirker hverandre og tilpasser seg hverandre, dette kalles økologi.

Økosystem* (Nisje, suksesjon, biologisk mangfold og populasjon)

Krettsløp*

Naringskjeder* (Produsenter, konsumenter og nedbrytere)

Naringsnett*

Fiskeoppdrett

Læreplanmål*

Foss.jpgoljeplattform.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License