Batterier

Batterier er en komponent som lagrer energi i kjemisk form, og batterier kan også gi fra seg energi. Batterier er satt op av en eller flere galvaniske celler. Det finnes to typer "celler". Vi kaller disse primær- og sekunderceller. Primærceller er celler som ikke kan lades opp igjen når de er utladet. Disse har vanligvis større kapasitet enn sekundærceller. Sekundærceller kan lades opp, menhar lavere kapasitet og spenning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License