Batterier Og Brenselsceller Gr 2

Tilbake til forsiden
Tilbake til energi for fremtiden

Galvanisk element er en annen betegnelse på en galvanisk celle. Batterier i forskjellige størrelser og strømstyrke er i dag de vanligste galvaniske elementene som omdanner kjemisk energi til elektrisk energi.

Elektrolyse er elektrisk energi som blir omdannet til bunden kjemisk energi som vi bruker når vi skal lade opp et batteri. Dette er det motsatte av en redoksreaksjon, og det vil si at i stede for å skape energi, tilføyer man energi og snur reaksjonen om. Dette gjør at stoffene går tilbake til sånn de var før redoksreaksjonen.

Brenselceller

I en brenncelle omdannes hydrogen og oksygen til vann og elektrisk energi gjennom en kjemisk reaksjon. Brennceller finnes overalt i dagens samfunn, foreksempel i datamaskiner, mobiltelefoner, biler og romfartøy. Utfordringen er å produsere hydrogen på en bærekraftig måte som ikke skaper miljøproblemer. For å få til dette må man ha en stabel som består av brennceller. Man kobler sammen stablene av brennceller, ofte flere hundre stykker. En brenncelle består av 3 deler: to elektroder med en membran i mellom. Elektrodene er laget av karbon og har et tynt lag med platina på den ene siden som vender inn mot membranen. Elektrodene eer 50-100 mikrometer brede, mens membranen er bare 20 millimeter bred. Membranen er laget av et plastaktig stoff som bare lar protoner slippe igjen, og ikke elektroner. Elektrodene består av karbon med et lag av platina som vender inn mot membranen. Brenceller bruker altså oksygen og hydrogen for å produsere elektrisk energi. Oksygenet tas fra luften mens hydrogen må hentes fra en tank i ren form. O2 og h2 blåses inn fra hver sin side av menbranen. Oksygenet og hydrogenet kommer til platinaet fra hver sin side. Platinaet gjør at oksygen-molekylet deler seg i to oksygenatomer og hydrogen-molekylet deler seg i hydrogen kjerner(protoner) og elektroner. O2atomene trekker h2atomene mot seg. Membranen slipper bare gjennom hydrogenkjernen. Ved å sette på en strømleder mellom elektronene kommer også elektronene over på den andre siden. Når hydrogen protonene og elektronene er kommet over på samme side som o2 atomene , reagerer de og resultatet blir vann(H2O). Vannet transporteres ut. Elektrodenes ferd gjennom strømlederen gir oss elektrisk strøm.

kjemisk formel:
2 H2 + O2-2 H2O

Brenselcelleprinsipp.jpg

Kilder:
http://ndla.no/?q=node/12682

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License