Biologisk Mangfold

Tilbake til forsiden
Tilbake til Bærekraftig utvikling
Tilbake til økosystem

Biologisk mangfold er en økologisk mangfold i et område. Det er et begrep som omfatter alle typer livsformer som finnes (f.eks. planter og dyr). Det er tre forskjellige nivåer i mangfoldet i naturen:

1) Artsmangfold; som er en sum av alle arter som finnes i et område. Artsmangfoldet er ofte størst i områder som får utvikle seg fritt over lengre tid. Vi finner også store artsmangfold i områder som er påvirket av kultur.
Det største artsmangfoldet befinner seg i tropiske strøk. Vitenskapen har vist at det finnes omtrent 1,8 millioner forskjellige arter på jorden. Den tropiske regnskogen består av omtrent 6,5% av jordens overflate. Det vises at den huser omlag halvparten av artene, mellom 50 - 80% av alle artene.

2) Genetisk mangfold er den genetiske variasjonen i et arve-materiale i en art. Det vil at det er variasjon mellom de forskjellige artene. Det finnes for eksempel ikke to maur som er helt like. Den genetiske variasjonen er veldig avgjørende for individets evne til å tilpasse seg miljøendringer og og evnen til å overleve.

3) Økosystemmangfold betyr variasjonen mellom forskjellig livsmiljøer og de økologiske prosessene. I et økosystem kan vi se både større og midre enheter som innsjøer og skogstyper, eller dammer.

tropiskregnskog.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License