Bioteknologi Gr2

Tilbake til forsiden

I dette kapittelet skal vi gjøre rede for å:
* forklare genetisk kode
* forklare hovedtrekkene i proteinsyntensen
* diskutere betydningen av arv og miljø
* forklare begrepene krysning og genmodifisering
* forklare hvordan bioteknologi brukes til foredling av planter og dyr
* gi en oversikt over ulike former for medisinsk bruk av bioteknologi
* vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknolog

Proteinsyntesen

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License