Bioteknologi
Translation.gif

Sammendrag om bioteknologi -
Bioteknologi er forskning som dreier seg om å lage nye produkter ved å bruke mikroorganismer, planter eller dyr.
Bioteknologi er en ny type forskning hvor det fremstilles flere nyttige produkter innen medisin, brennstoff, næringsmidler og biologisk rensing.
Innen medisin er Antibiotika og forskjellige typer kreft behandling viktige stikkord, når man tenker hva bioteknologi kan brukes til, innen næringsmiddel industrien har det kommet flere produkter ved bruken av Enzymer og melkesyrebakterier. Eksempler er nedbrytbar plast, vaskepulver og etanol som brennstoff. Innen biologisk rensing har det blitt produsert flere nyttige produkter som kan hindre miljøkatastrofer. Blant annet har det blitt lagd en type bakterie som "rydder opp" i oljesøl
Proteiner er byggestenene i kroppen, de bygger og reparerer celler. Inni alle proteiner er det ulike aminosyrer. Det finnes 20 aminosyrer. Mengden, rekkefølgen og lengden av aminosyrene inne i et protein bestemmer hvilken oppgave proteinet har. Forskjellige proteiner har ulike oppgaver i kroppen. Aminosyrene bestemmer om du skal ha for eksempel mørk eller lys hudfarge.

Gener er koder
Gener er det som bestemmer hvordan alle individer er. Gener ligger lagret inne i DNA. Man arver gener fra både mor og far, og gener er "oppskriften" på et individ. Inne i genet ligger det information om hvordan alle mennesker skal være.

DNA er arvematerialet i kroppen
DNA blir overført fra både mor og far, sånn at barnet får noen av de samme egenskapene som moren og faren. DNA er molekylpar som er slynget i en spiral. Når et protein blir laget i kroppen, er det DNA som dirigerer det.

Proteiensyntesen forgår i ribosomene. Ribosomener er små organeller i cellen. Ribosomene ligger i cytoplasmaet til cellen. Genene i DNA-molekylet som ligger i kjernen inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp.

Proteinsyntesen deles inn i fire deler:
Genet kopieres – kopien m-RNA (m = messenger) er bygget opp av en enkelt tråd som har nitrogenbasen U (uracil) i stedet for T (tymin).
m-RNA-kopien beveger seg gjennom porer i kjernemembranen og legger seg på et ribosom i cytoplasmaet. Tre og tre av nitrogenbasene i m-RNA er en kode for en aminosyre.
Aminosyrene bindes til et transportmolekyl, t-RNA. Det finnes minst én type t-RNA for hver av de 20 aminosyrene.
t-RNA bringer aminosyrene til riktig plass – spesielle koder sørger for at aminosyrene kobles etter hverandre i den rekkefølgen m-RNA-tråden bestemmer. Etter hvert som m-RNA beveger seg bortover ribosomet, vokser kjeden av aminosyrer og danner et protein.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License