Biotisk

Biotisk betyr levende eller å ha vært levende. Faktorer som har betydning for utbredelsen av en art. Faktorer som har betydning for om en art kan overleve og trives. Det motsatte av abiotisk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License