Bruk av ioniserende stråling

Tilbake til forsiden
Ioniserende stråling Gr 4
Tilbake til stråling og radioaktivitet

Medisinsk bruk

Ioniserende stråling blir brukt til medisinsk bruk, dette omfatter behandling, avbilding og funksjonsbeskrivelse.

Strålebehandling av kreft er en viktig behandlingsform som har positiv terapeutisk effekt på kroppen. Rundt 11 000 mennesker går gjennom denne behandlingen årlig i Norge. Behandlingen foregår ved hjelp av maskiner som gir elektroner og fotoner som rettes mot kreftcellene og dreper dem.

Ved strålebehandling påvirkes cellenes evne til å dele seg. Stråling påvirker bare vevet i det aktuelle strålefeltet og virkningen av strålene øker med hvor stor dosen er.
Målet med strålebehandlingen er å gi en stråledose stor nok til å ødelegge svulstvevet samtidig som minst mulig friskt vev blir ødelagt. Friskt vev har større toleranse for stråling enn svulstvev og har dermed bedre evne til å reparere de skadene som stråling medfører. Strålebehandling utnytter med andre ord en svakhet i kreftcellene som gjør at disse selektivt dør.
Det finnes indre og ytre strålebehandling. Ved indre strålebehandling, brakyterapi, plasseres strålekilden inni eller inntil svulsten ved hjelp av spesielle apparater.
Strålebehandling er en veldokumentert og effektiv behandlingsform som kan benyttes alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer, som kirurgi, hormon- og cellegiftbehandling .

Protonterapi

Protonterapi er en annen form for strålebehandling som er et etablert behandlingstilbud i mange land, men ikke i Norge. Protoner er ladede kjernepartikler som kan benyttes i strålebehandling, og som har samme effekt på celler som vanlig strålebehandling. Protoner gir imidlertid en mer avgrenset doseavsetning enn konvensjonell stråleterapi. Protonterapi gir dermed lavere stråledoser til omliggende friskt vev og mulighet for å redusere bivirkninger som følge av strålebehandling. Samtidig kan strålebehandling med protoner gi høyere stråledoser til svulstvev enn det som er mulig å oppnå med tradisjonell strålebehandling.

Røntgenstråling

Røntgenstråling er bremsestråling eller fotoner som produseres ved nedbremsing av elektroner. Fra en glødetråd i en evakuert glassbeholder akselereres elektroner med høyspenning mot en anode. Når elektronene treffer anoden (En anode kalles ofte en av to elektroder som forbindes med transport av elektrisk likestrøm) bremses de; vekselvirker med materialet i anoden og sender ut bremsestråling. Høyspenningene som akselererer elektronene er fra 10 kV til 400 kV. I røntgendiagnostikk benyttes høyspenninger fra 30 kV til 150 kV.

Bølgelengde (nm) 0,1 0,001 0, 000 1
Energi (keV) 12,5 125 1250
Aluminium 0,26 23 62
Kobber 0,009 3,5 20
Bly 0,012 0,24 12,5

fc7ab186ef.jpeg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License