Drivhuseffekten

tilbake til hovedsiden

Hva er drivhuseffekten?

Vi bruker uttrykket drivhuseffekt fordi vi sammenligner atmosfæren med glasset i et drivhus. Glasset slipper igjennom den synlige solstrålingen, men stopper mesteparten av varmestrålingen fra bakken. Derfor stiger temperaturen inne i drivhuset. Noe tilsvarende gjelder for atmosfæren. Den er gjennomsiktig for synlig sollys, men den absorberer store deler av varmestrålingen fra bakken.

Jorda har en naturlig drivhuseffekt som gir oss en gjennomsnittstemperatur på 15 °C. Slik ønsker vi at det skal fortsette å være. Men i dag er forbruket av fossilt brensel større enn noensinne, og som en følge av det øker innholdet av karbondioksid i atmosfæren. Jo lenger vi venter, hvor større blir problemet og spørsmålet om global oppvarming. Det er bedre og være «føre-var enn etter snar» akkurat som føre var begrepet sier.

Jo mer karbondioksid vi får, desto mer av varmestrålingen fra jorda blir absorbert, og desto mer vil temperaturen øke. Det forskerne er redde for, er at temperaturøkningen skal føre til klimaendringer på jorda.

Jorda mottar energi fra sola og blir varmet opp og deretter blir energien sendt videre til atmosfæren. Når atmosfæren mottar denne energien fra jorda, blir den også varmet opp. Atmosfæren sender så en del av energien videre ut til verdensrommet og den andre delen tilbake til jorda.

Menneskelig aktivitet har siden den industrielle revolusjonen ført til en massiv økning av drivhusgasser i atmosfæren. Det betyr at atmosfæren absorberer stadig mer av varmestrålingen fra jorda, og da får den tilsvarende mer varmestråling å sende tilbake til jorda. Dette har ført til at gjennomsnittstemperaturen på jorda har økt med ca. 0,6 °C i løpet av de siste 150 årene. Denne temperaturen kan stige langt mer, hvis ikke utslippet av CO2 minskes.

figv1-1.jpg

Kilder:
- lærerboka
- http://ndla.no/nb/node/44498/menu127

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License