Drivhuseffekten Gr2

Tilbake til forsiden
Tilbake til stråling og radioaktivitet

Atmosfæren absorberer store deler av varmestrålingen fra bakken, dette er en viktig del av drivhuseffekten og er med på å skape en stabil gjennomsnittstemperaturen på jorda( estimert 15°C). Ettersom forbruket av fossilt brensel er enormt i dag, øker innholdet miljøskadelige avgasser i atmosfæren, spesielt karbondioksid( CO2). Vi vet i dag at jorda har vært gjennom perioder med store temperaturforskjeller, men dette er naturlige forandringer. Nå opplever vi menneskeskapte endringer og problemer.Vi kan ikke blande oss inn og ødelegge naturlige prosesser. Untviklingen de siste årene er skremmende og gjennomsnittstemperaturen har steget betraklelig. Klimaforskere er bekymret og vi må iverksette tiltak slik at vi unngår at temperaturen på jorda fortsetter å stige, det vil være ødeleggende.

drivhuseffekten-test0161050.jpg

Når vi snakker om energibalansen for jorda mener vi at energien mellom jorden og atmosfæren er konstant. Jorden avgir like mye energi til atmosfæren, som vi får fra solen. Da vil temperaturen være mer eller mindre konstant.
Jorden mottar altså energi fra solen og blir varmet opp og sendt ut til atmosfæren. Her blir også energien varmet opp og en del av energien blir sendt vidre ut i verdensrommet, mens den andre delen blir sendt tilbake til jorden. Denne energien er da konstant.

Drivhuseffekten er avgjørende for alt liv på jorda som vi kjenner den i dag. Uten denne effekten ville vi hatt enorme temperaturforskjeller avhengig av hvor vi befinner oss i forhold til solen. Drivhuseffekten sørger for at varmestrålingen slipper igjenom atmosmosfæren, men blir bremset på veien ut. Det er CO2 innholdet i atmosfæren som bremser og absorverer varmestrålingen, slik får vi altså en gjevn gjennomsnittstemperatur.

Forbruket av fosilt brensel har økt de siste årene. Når vi brenner fosilt brensel skaper vi C02. Dette gjør at mer av varmen fra jorda blir absorbert, og ødeleger balansen i atsmosferen. Dette skaper temperaturendringer på jorda som ofte refereres til som "global oppvarming".

drivhuseffekten1.gif

Kilder: http://ndla.no/nb/node/44498/menu127
http://ndla.no/nb/node/44737/menu127
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/climate-change-deniers-vs-the-consensus/
http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=733
http://www.timeforclimatejustice.org/

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License