Drivhuseffekten Og Klimaendringer

Klimaendringene på Maldivene

Drivhuseffekten er kanskje en av de største truslene menneskeheten står ovenfor i dens historie. Drivhuseffekten foregår på samme måte som et drivhus. Vi sammenligner atmosfæren med glasset i et drivhus. De synlige solstrålene går gjennom glasset og fanges opp av plantene og bakken. Når bakken blir varm sender den ut varmestråler. Disse strålene kan du ikke se, og på grunn av glasset kommer de seg ikke ut av drivhuset. Temperaturen stiger og det er altså dette som gjør at det blir varmt i et drivhus. Noe av det samme skjer med atmosfæren. Den er gjennomsiktig for synlig sollys, men den tar opp store deler av varmestrålingen fra bakken.

Drivhuseffekten er nødvendig på jorda og den gir oss en gjennomsnittstempertur på +15 °C. Hvis vi ikke hadde hatt drivhuseffekten ville temperaturen på jorda vært som på månen der gjennomsnittstemperaturen er på -18 °C.

//En animasjon om drivhuseffekten fra viten.no som viser hvordan drivhuseffekten fungerer:
http://www.cicero.uio.no/images/flash/drivhuseffekten.swf//

ENERGIBALANSEN PÅ JORDA
Når vi sier energibalanse mener vi at det vi mottar av energi er lik det vi avgir av energi.
Jorda mottar hele tiden energi fra sola og blir varmet opp, deretter blir energien sendt videre til atmosfæren. Når atmosfæren tar imot denne energien fra jorda, blir den også varmet opp. Atmosfæren sender så en del av energien videre ut til verdensrommet og den andre delen tilbake til jorda. Dette gjør at temperaturen i atmosfæren blir konstant.

Energien som jorda mottar fra solen, er for det meste synlig lys, og det går nesten uten problemer gjennom atmosfæren. Energien som jorden og atmosfæren utveksler er nesten alltid varmestråling og den blir tatt opp av atmosfæren.

MENNESKERS PÅVIRKNING PÅ ENERGIBALANSEN

KONSEKVENSER AV ØKT DRIVHUSEFFEKT
Mange er uenige når den gjelder den økte drivhuseffekten på jorden, noen tror det er menneskeskapt og noen tror det ikke er det. Man er uenig i hvor stor den er og hva som kommer til å skje i fremtiden. Det fins ingen bevis for at den er menneskeskapt, bare sterke teorier.

KLIMAENDRINGER
Som vi har lært i geografien er klima er en beskrivelse av de gjennomsnittlige værforholdene på forskjellige steder på jorden over en periode på 30 år eller mer.
Klimaet på jorden har endret seg mange ganger, lenge før mennesker begynte å bruke fossilt brensel. Noen grunner til at det har vært klimaendringer på jorden er fordi det har vært endringer på sola og i jordens bane. Vi har hatt istider og varme perioder. Det har vært vulkanutbrudd som har gjort at det har blitt lavere temperatur på jorden fordi askeskyer har stengt ut sollyset. Det er store variasjoner i været fra dag til dag,fra måned til måned og år til år. Når vi studerer klimaet, er vi interessert i hvordan gjennomsnittsværet endrer seg over mange år.

MENNESKESKAPTE UTSLIPP

Mange av de gassene som bryter ned ozonet i stratosfæren er drivhusgasser .Stratosfæren er det laget av jordens atmosfære som ligger mellom troposfæren og mesosfæren for de som vet hva det er. Ved ekvator starter stratosfæren ca.17 km over jordoverflaten og ca. 8 km over jordoverflaten over polene. En økning av drivhusgassene føre til høyere gjennomsnittstemperatur på jorden og mer ultrafiolett stråling ved jordoverflaten. Det kan bli en voldsom klimaendring på jorden,
Mye karbondioksidet (CO2) som blir sluppet ut i atmosfæren, blir løst opp i vannet i havet, og noe blir også tatt opp av grønne planter. Det blir likevel CO2 til overs som legger seg i atomsfæren,og innholdet av CO2 i atmosfæren har økt veldig mye de siste tretti årene.
Det som er litt skremmende er at mengden grønne planter som tar opp CO2 minker, blant annet på grunn av nedhogging av skog. Nedhoggingen av f.eks regnskogen kan i løpet av bare ett år føre til en økning på over en milliard tonn CO2 i atmosfæren.
FN sitt klimapanel har utarbeidet vitenskapelige rapporter om virkningene av klimaendringer på jorden, og hva man bør gjøre for å minke klimaendringene. De tror at karbondioksidet menneskene slipper ut kan føre til at gjennomsnittstemperaturen på jorden kan øke med over 5 °C frem til år 2100. Det kan føre til at tregrensen stiger,somrene blir varmere og kanskje mer uvær.

kilder

"Klimaskeptikerne" er ikke enige

«Klimaskeptikerne» mener at det ikke er hendelser utgjort av mennesker som forårsaker global oppvarming og de tviler i tillegg på om global oppvarming skjer i det hele tatt. De mener det er for svake beviser for viser til at økt CO2-utslipp fører til høyere temperatur på jorda. Ved å se på endringer på visse steder på jorda, for eksempel Nordpolen, viser de at menneskets co2 utslipp ikke har en sammenheng med temperaturen på Nordpolen. Klimaskeptikerne mener også at Al Gore tar feil da han viser en graf hvor han sier at temperatur og CO2 utslipp har fulgt hverandre i 400 000 år. Når de zoomer inn ser vi at co2 utslippet vokser 800 år etter temperaturen, noe de mener motbeviser at CO2 har noe med globaloppvarming å gjøre.
climate_skeptics_960222222222.GIF

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License