Elektrolyse 5

Elektrolyse er en metode for å skille molekyler eller gjøre om salter til grunnstoffene de består av, ved å sende elektrisk strøm gjennom dem ved hjelp av en elektrolytt og to elektroder; én negativt ladet, katode, og én positiv ladet.

Noen forbindelser danner ioner i en vannløsning, andre må vi varme opp slik at vi får en smelte før vi kan starte elektrolysen.

250px-Elektrolyse_Allgemein.jpg

TILBAKE TIL
Hydrogenbil

KILDER:
http://no.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse
http://www.daria.no/skole/?tekst=3059

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License