Elektrolyse Og Galvaniske Elementer

Tilbake til energi for fremtiden

ELEKTROLYSE

Når kobberklorid blir løst opp i vann, deler det seg til to ioner (atomer med overskudd eller underskudd av elektroner, elektrisk ladning). Kobberion (Cu2+) og klorid(Cl-). Når strømmen settes på vil de negative ionene, kloridene, strømme mot den positive elektroden (anode) og de positive ionene, kobberionene, vil stømme mot den negative polen (katode). Dette blir observert ved at den positive polen vil bli rød og det vil begynne å bruse rundt den negative polen. Det blir dannet metalisk kobber fordi kobberionene trekkes mot den negative polen og at ionene tar elektroner fra denne polen. De negative klorionene gir fra seg elektroner til denpositive elektroden og da blir det klorgass som vi observerer som bobler og kjenner lukten av klor.

Les mer om elektrolyse på NDLA:
http://ndla.no/nb/node/13880/menu128
2 videoer som forklarer hva som skjer under elektrolyse: http://ndla.no/nb/node/16646/menu646//

elektro2.JPG

GALVANISKE ELEMENTER
Hvis man skal lage et galvanisk element må man ha to forskjellige metaller og en elektrolytt. Hvor stor spenningen er mellom to metallelektroder avhenger av hvor metallene er plassert i spenningsrekken. Avstanden mellom metallene i spenningsrekken har noe å si for hvor stor spenningen blir. Jo mer avstand det er mellom dem, desto større blir spenningen.
I et galvanisk element av to metaller er det minst edle metallet,altså det metallet som står til venstre i spenningsrekken, den negative elektroden. Det edleste metallet, altså det som står til høyre i spenningsrekken, er den positive elektroden. Elektrodene går fra den negative siden til den positive siden og strømretningen er fra den positive siden til den negative siden

//Her kan du lese mer om det galvaniske element: http://ndla.no/nb/node/14709/menu128//

Daniellcellen.jpg

Galvanisk element og elektrolyse er motsatte prinsipper fordi i galvanisk element gjør kjemisk energi om til elektrisk energi og i elektrolyse blir elektrisk energi gjort om til kjemisk energi.

BATTERIER
I et oppladbart batteri forekommer både galvanisk element og elektrolyse. Når batteriet skal lades opp foregår elektrolyse fordi elektrisk energi går til batteriet(kjemisk energi). Når batteriet er ladet opp gir det fra seg kjemisk energi til for eksempel en mobil og lager strøm til mobilen, så da fungerer det altså som et galvanisk element.

ELEKTROLYS OG GALVANISKE ELEMENTER ER MOTSATTE PRINSIPPER, HVORFOR?
Galvanisk element og elektrolyse er motsatte reaksjoner, i et galvanisk element gjøres kjemisk energi om til elektrisk energi, mens elektrisk energi blir gjort om til kjemisk energi ved elektrolyse.

I et galvanisk element med elektroder av kobber og sink, vil sink oksideres, mens kobber reduseres. Sink vil da gå fra å være Zn (s) —> Zn (aq) + 2e-, mens kobber går fra å være Cu2+ (aq) + 2e- —> Cu (s).

Spenningsrekka

Elektrolyse.gif
image003.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License