Elektromagnetisk stråling i universet

Tilbake til stråling og radioaktivitet
Tilbake til forsiden

Man kan bruke vår kunnskap om elektromagnetisk stråling i verdensrommet. Vi kan ved hjelp av atomenes emisjon kan vi finne ut hva slags bølgelengder og energi strålingen har, og derfor finne ut hva soler er laget av. For å finne ut hva soler er laget av bruker man noe som heter arbsorbsjonsspekter. Dette er et spekter som inneholder alle bølgelengder fra 400 nanometer til 800 nanometer. Ved hjelp av denne skalaen kan man finne ut hvilke bølgelengder stjernen absorberer og deretter hva den er laget av og hvilket lys den sender ut. Vi finner ut hva slags stoff en stjerne er laget av ved å sammenlikne absorbsjonsspekteret fra lyset med andre absorbsjonsspekter fra stoffer som vi kjenner. Spekteret kan også fortelle oss om temperaturen til en stjerne. Det kan man gjøre ved hjelp av et intensitetspekter. Intensitetspekteret sier noe om hvilken bølgelengde som stjernen er mest intens på. Ut ifra det finnes det en matematisk formel man kan regne ut temperaturen på. Man kan også beregne hastigheten en stjerne beveger seg i ut ifra dopplereffekten. Dopplereffekten er når en gjenstand som slipper ut stråling beveger seg vil bølgene på den siden som gjenstanden beveger seg være nærmere hverandre enn de som er på andre siden. Dette skyldes at gjenstanden hele tiden sender ut stråling og når gjenstanden beveger vil bølgene bli «presset sammen» på den siden gjenstanden beveger seg.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License