Elektromagnetisk Straling Gr2

Tilbake til forsiden
Tilbake til stråling og radioaktivitet

For å fortså resten av underpunktene i dette kapittelet er det viktig å ha litt kunnskap om
Elektomegnetisk stråling:

Vi kan kun se en liten del av lysets spekter. Alt lys er elektromagnetisk stråling. Amplituden er utslaget til bølgene. Bølgelengden er avstanden mellom to bølgetopper. Perioden er tiden det tar for to bølgetopper å passere samme punkt. Frekvensen er gitt som antall bølgetopper som passerer et punkt per tid.

lysbolge1.JPG

Bildet under viser de ulike strålingstypene navngitt etter stigende energi mot venstre, eller etter økende bølgelengde mot høyre.

b6a36d3e59.jpg

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/27230/menu127
http://ndla.no/nb/node/27268/menu127

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License