Fett (Gruppe1)

Fett er lagret energi som kroppen bruker til å kunne bevege seg og til å holde i gang forskjellige prossesser i kroppen. Fett beskytter også indre organer og lager viktige hormoner i kroppen.

Fett er bygget opp av 3 fettsyrer og alkoholen glyserol.
En fettsyre er bygd opp av 10-22 karbonatomer og og med en syregruppe i enden.
Syreendene av fettsyren vil binde seg med glyserolmolekylet.
Under denne prossessen vil det bli frigitt 3 vannmolekyler (H2O).

Det er fettsyrenes struktur som bestemmer dens egenskaper. Vi deler gjerne opp fett i tre deler:

Mettetfett: Det som kjennetegner mettetfett er at de kun er sammensatt med enkeltbindinger. Man skal helst spise så lite som mulig mettetfett, fordi det lett øker innholdet av kolisterol i kroppen. Mye mettet fett kan også føre til hjerte- og karsykdommer. Eksempler på mettetdett er smør og fett i ost og kjøtt.

Umettetedfett: Umettedfett er delt inn i to: enumettede fettsyrer: inneholder en dobbeltbindinger.
flerumettede fettsyrer: inneholder to eller flere dobbeltbindinger.
Du finner umettedfett i planteoljer shttp://naturfag1d09-10.wikidot.com/fett-gruppe1om olivenolje og i fisk.
Vi har også noen umettedefettsyrer som er veldig viktige for kroppen, dette kommer ann på hvor dobbeltbindingerne er plassert. Eksempel: Omega 3. Navnet kommer av at dobbeltbindingen er blasert på det tredje karbonatomet neden fra. Omega 3 er et vanlig kosttilskudd og du finner det i fiskefett.

Sammendrag:

  • Fett har mange viktige oppgaver i kroppen vår.
  • Fett kan man finne i kjøtt og ost (mettet) og planteoljer og fett(umettet)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License