Fiskeoppdrett

Tilbake til forsiden
Tilbake til Bærekraftig utvikling

Omfatter kunstig befruktning, klekking og oppforing av fisk i fangenskap.

fiskeoppdrett(1).jpg

Fiskeoppdrett i Norge er først og fremst størst innenfor laks og regnbueørret som er anadrome laksefisk. Det vil si gyting, klekking og vekst frem til utvandringsferdig stadium foregår i ferskvann, også kaldt smoltifisering. Fisken vandrer rundt i havet, men vender tilbake til ferskvann for å gyte/føde.
Smoltifisering betyr at fisken blir vandt til et liv i saltvann og evnen til å skille ut salter. Blir fiksen satt i sjøvann tidligere vil den ikke kunne overleve. I naturen kan det ta 1-4 år for fisken til å smoltifisere seg, mens i oppdrett kan denne prosessen manipuleres ved bruk av høyere temperaturer, kunstig dagslengde og lys slik at det blir mulig å putte fisken/smolt i havet kun et halvt år etter at startforingen begynte.

Les mer og se film om lakselus

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License