Folger Av Drivhuseffekten

Tilbake til forsiden

Mulige følger av drivhuseffekt:

drivhuseffekten-test0161050.jpg
  • Temperaturen øker. Noe som skaper en del problemer som at:

Mengden av atmosfæren kan øke. Som følger til at drivhuseffekten øker.

Økt fordamping kan gjøre slik at det gir mer skyer sånn at solstrålene ikke slipper fram. Som gjør at oppvarmningen av jorda blir mindre. Økt temperatur på jorden kan få ekstreme følger for jorda. Isbreer og polene smelter mer og mer nå som klimaet forandrer seg. Dette er kanskje det største problemet med global oppvarming. Hvis Grønland, og store deler av polene, smelter, kommer vannstanden på jorda øke med opp til mange meter. Det vil si at land som ligger lavt, sånn som Danmark og Venezuela vil nesten være dekket av vann og det vil ikke gå ann å bo der.
Temperaturøkning sammen med tørke kan også gi redusert plantevekst. Da forandres hele plante- og dyreliv på jorda og mange dyre- og planteraser bli utryddet.

  • Nedbør,vind, og temperatur forandrer seg når klimaet forandrer seg. Disse endringene kan oppleves forskjellige i ulike land og distrikter. I Norge tror forskere at det kommer til å bli varme vintere med lite snø og varme sommere, men med mye regn og vind. Hele verden vil forandres hvis disse endringene setter inn for fullt.
  • Forandringer i vanntilførsel.
  • Forskere idag tror at en direkte følge av klimaet vil føre til flere orkaner og mer ekstremt vær over hele verden. Det innebærer stormer og ekstreme regnperioder. Store klimaendringer kan også føre til tørkeperioder i hele verden.

Mange argumenterer med at klimaendringene ikke er menneskeskapt. De som argumenterer for det sier ofte at slike endringer har oppstått mange ganger før i historien og at det ikke er noe spesiellt med de endringene som foregår nå. Mange sier at klimaendrinringer har skjedd siden tidenes morgen og at klimaet forandrer seg nå, bare er et resultat av jorden sin naturlige klimaforandringer. Mange forskere som er skeptisk til en menneskeskapt klimaendring sier også at det er lite bevis for at det er det, og at de bevisene som er, også kan forklares av naturlige fenomener.

Selv om mange mener at klimaendringene ikke er menneskeskapt, mener nå de fleste forskerene i verden at de faktisk er menneskeskapt. Argumentene er at man kan se en tydelig sammenheng mellom CO2-utslipp og økning av temperaturen i atmosfæren vår. Polene smelter nå mer enn de har gjort på lenge og mange forskere tror at dette er en direkte følge av menneskenes økte utslipp i atmosfæren.

Erlend og Ola hadde altså en diskusjon her, hvor Erlend mente at global oppvarming i stor grad er menneskeskapt, imens Ola mener at global oppvarming i hovedsak er naturskapt.

Ola sin argumentasjon gikk ut på at global oppvarming hadde skjedd, uavhengig om menneskene hadde vært på planeten eller ikke. Når et vulkanutbrudd kan spytte ut mer skadelige stoffer enn menneskene har gjort på mange tiår, mener jeg at jorden hadde gått under av seg selv uansett. Folk sier jo at dette er naturlig og at jorden kan bære dette siden det tross alt er jorden som "lager" disse utbruddene, men dette mener jeg bare er tull. En ting jeg er enig i, er at med menneskene her, har den globale oppvarmingen gått kjappere. Uten oss, hadde kloden vår overlevd mye lenger, men jeg tror ikke global oppvarming BARE er menneskeskapt, jeg mener at menneskene bare har fremskyndet det uungålige.

Erlend mente at klimaendringene i stor grad var menneskeskapt. Menneskene slipper ut mye mer CO2 enn naturen klarer å bryte ned. Vi vet fra før av at det er en sammenheng mellom CO2-utslipp og økning av temperaturen på jorda(Les "Drivhuseffekten" på denne siden). Det er riktig som Ola sier at for eksempel vulkaner slipper ut mange miljøgasser, men de mengdene klarer naturen til en viss grad å bryte ned. Det mennesker slipper ut idag kommer ikke istedenfor det natured selv slipper ut, men det kommer på toppen, og det får ekstreme følger for klimaet vårt. Desuten så kan man aldri si om klimaendringene hadde oppstått uavhengig om mennesker hadde vært på Jorda eller ikke, så det argumentet mener jeg er ugyldig. Jeg mener også at klimaendringene bare er skapt av menneskeskapt, fordi jeg tror naturen selv klarer å bryte ned det naturen selv slipper ut av gasser. Det er ingen tvil om at vi mennesker i det minste hjelper til med å skape endringene, så en eller annen gang klarer vi å ødelegge jorden. Vi er ikke helt sikre på hvem som er skyldige i klimaendringene. Hvis Ola tar feil, og vi fortsetter å slippe ut så mye CO2 som vi gjør nå, er det bare et tidspørsmål før mennesker ødelegger klimaet.

Modellberegningene baserer seg på at en dobling av CO2 innholdet kan føre til en global oppvarming på ca 3,5 grader. Termisk utvidelse av havet og avsmelting av isbreer vil sammen med modellberegning av økning av nedbøren over polområdene føre til en endring i havnivået på +0,6cm til –8cm, det mest sannsynlige er at nivået synker. En økning av temperatur og CO2 innholdet i lufta vil kunne føre til økning i fotosynteseutbyttet globalt. Nedbør og tørke vil mest sannsynlig forsterkes, i områder med tørke kan det bli enda tørrere, mens områder med mye nedbør muligens får enda mer. Dette vil virke negativt inn på planteproduksjonen på grunn av mangel på vann, eller på grunn av at økt nedbør vasker ut næringsstoffer i jorda. En forholdsvis liten temperaturøkning vil få deler av tundraen til å smelte, dette frigjør store mengder metan og CO2. Dersom havstrømmene blir forandret kan dette føre til at isen brer seg slik at temperaturen synker, negativ tilbakekopling. eller CO2 opptaket kan minske og temperaturen øker ytterligere, positiv tilbakekopling. Næringstilgangen forandres ved endring av strømmene og fiskeartenes livsmønster blir lagt om.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License