Forbruksvalg og energibruk

Tilgang på energi er avgjørende for økonomisk vekst. Hvis u-landene skal komme opp på Norges nivå økonomisk og få like god levestandar må enrgibruken i verden øke med flere ganger.

Energibruken påvirker klimaet

Klimaet på jorda har blitt varmere i løpet av de siste hundre årene. De menneskeskapte klimaendringer er farlige, men de kommer i tillegg til de naturlige klimaendringene som har pågått i
millioner av år.
Årsaken til de menneskeskapte klimaendringene er at det har økt med klimagasser i atmosfæren. Det skyldes for det meste forbrenning av fossile brensler som vi har gjort siden den industrielle revolusjon, som startet opp på slutten av 1700-tallet.
De menneskeskapte klimaendringene er en direkte følge av vår teknologiske evne til å utvinne og brenne fossilt brensel. Hvis hele verdens befolkning skulle oppnå gjennomsnittlig vestlig levestandard ved hjelp av dagens teknologi, ville det blitt for stor belastning for naturen.
En av hovedutfordringene i arbeidet for bærekraftig utvikling er derfor hvordan økonomisk vekst kan kombineres med belastninger av miljøet som holder seg innenfor grensene. Dersom utslippene av såkalte drivhusgasser ikke reduseres, risikerer vi at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker dramatisk og gir omfattende skader på klimaet og miljøet i tiden som kommer. Det er blant annet ventet at ekstremvær som flom, hetebølger og lange tørkeperioder vil inntreffe oftere og med høyere intensitet enn tidligere.

Energy-consumption-per-capita-2003_0.normal.png

.
Det vi kan gjøre:
Det vi kan gjøre er å bruke fornybare energikilder. Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av oss mennesker. De viktigste fornybare energi kildene er Solenergi,
vannkraft, vind energi, bioenergi, geotermisk energi og bølge energi. vis vi bruker disse vil vi slippe å bruke mye fossilt brensel. Dette vil få en positivt effekt på miljøet og vi vil spare my energi på det.

Forbruksvalg:

Vareforbruket i de norske husholdningene målt i kroner økte med 6,4 prosent fra 2006 til 2007. Medaljens bakside er alt avfallet som produseres i forbrukersamfunnet. Siden 1995 har avfallsmengden i Norge økt med nærmere 30 prosent.

Husholdningsavfall.normal.jpg

Kilder:http://ndla.no/node/23008/menu30
http://no.wikipedia.org/wiki/Fornybare_energikilder
http://ndla.no/nb/node/23028/menu30

Kilder:http://ndla.no/node/23008/menu30
http://no.wikipedia.org/wiki/Fornybare_energikilder

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License