Føre var & Bærekraftig utvikling

Føre var:

Begrepet føre var er egentlig det samme som bærekraftig utvikling. Dvs. at alle skal få dekket sine grunnleggende behov, uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet for å få dekket sine. Dette betyr at det du gjør for å få dekket dine behov, må ikke gå utover barna dine eller barnebarn osv.
environment_plant.jpg

Føre var-prinsippet gruppe 7

Usikker kunnskap gruppe 7

Kilder Føre var & Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling gruppe 7

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License