Fore Var Prinsippet

Føre-var prinsippet får ut på å gå forsiktig fram når man ikke vet hva konsekvensene kan være. Ved mistanke om fatale konsekvenser, tar man visse forhåndsrelger for å forsikre seg mot værst mulig utfall. F.eks. Global oppvarming. Man kan ikke med 100% sikkerhet si at den økte varmen er menneskeskapt, istede for å sitte å si at det er en naturlig prosess, arbeider man uifra værst tenkelig senario.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License