Fore Var Prinsippet Usikker Kunnskap Og Baerekraftig Utvikling Gruppe 7

Her skal vi ta for oss begrepene føre var, usikker kunnskap og bærekraftig utvikling

Føre var prinsippet:
Med føre-var.prinsippet i miljøpolitikken menes det at mangel på sikre vitenskapelig kilder ikke skal brukes som unnskyldning for å utsette tiltak. Det er dette føre-var-prinsippet hovedsaklig handler om.
Begrepet kan brukes i mange sammenhenger. vi kan bruke det i en sammenheng med bilbelte. Du bruker bilbelte selv om det er en minimalistisk sjanse for at det kommer til å skje noe.
Du venter ikke med å ta på deg bilbelte, helt til du kan se at du kræsjer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License