Forsok Om Radiokaktivitet

Målet med forsøket er å teste radioaktivitet fra ulike strålingskilder og se hvordan forskjellige stoffer bli påvirket av avstand og blokkeringer som absorberer strålinger.

Til forsøket trenger vi:

  • Tellerinstrument
  • Geigermüllerrør
  • Tvinger til å feste utstyr
  • Linjal
  • Boks med materialer
  • Radioaktive kilder
  • Klype til å holde materialene
  • 2 stativ

Vi setter stativene mot hverandre og fester en linjal på tvers av de. Geigertelleren er på den ene siden, et stativ til de 3 radioaktive kildene: alfa, beta, gamma. Midt mellom er det et stativ hvor du kan feste de forskjellige «blokkeringene».

De 3 radioaktive kildene peker mot geigertelleren som teller hvor mange ganger den blir truffet av ioniserende stråling.

Antall tikk per sekund i høyttaleren i geigertelleren er et uttrykk for hvor aktivt det radioaktive stoffet er. Hver gang en atomkjerne eksploderer, sender den ut en ioniserende partikkel som kan bli registrert av geigertelleren.

Visebildetnaturfag.bmp

Resultater

Strålingen avtar betraktelig ved å flytte sender og mottaker lenger fra hverandre. Ved å flytte gamma-strålingen fra 2 cm til 10 cm gikk tallet fra 234 til 45.

- Alfastrålingen blir mest redusert ved blokkeringer.

- Betastrålingen blir noe redusert av papir og aluminium, men den største reduseringen ser vi når man blokkerer med bly, kobber, glass og kjøtt.

- Gammastrålingen varierer litt, men blir ikke veldig påvirket av sperringene

Forsiden
Stråling- og radioaktivitet

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License