Galle

Kort om galle:
Galle blir produsert i leveren og det blir produsert ca. en liter galle hver dag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License