Genetisk Kode Og Proteinsyntesen

Tilbake til bioteknologi

I en menneske er det ca. 100.000 forskjellige proteiner, og hvert enkelt protein har en egen liten oppgave å gjøre. Protein er høyst nødvendig for oppbygging og vedlikehold av cellerne og ulike molekyler som f.eks hormoner og enzymer.
Polypeptidkjeder består av 20 forskjellige aminosyrer som virker som byggesteiner i kroppen. Det er rekkefølgen, utvalget og lengden av polypeptidkjeden som bestemmer hva slags egenskaper proteinet skal få.
Genetisk kode er fortegnelsen for alle arters DNA og MRNA- triplet som angir hvilke aminosyrer de koder for.
Tre sammenhengde baser danner et codon og koder for aminosyrene.
Alle aminosyrer kodes med samme codon i nesten alle organismer.

mRNA er en kopi av DNA-sekvensen i et gen, og inneholder all informasjonen i genet (dvs. rekkefølgen av baser).
mRNA transporterer derfor denne informasjonen ut av cellekjernen og til ribosomene, der proteinsyntesen skjer. Der blir rekkefølgen av baser (3 og 3 av gangen, det som kalles en triplett) oversatt til en bestemt aminosyre (som tRNA kommer trekkende med), og så blir aminosyrene satt sammen i den samme rekkefølgen som triplettene av baser.

genkode-tabell.gifgenkode.gif

"Figuren viser et utsnitt av et mRNA-molekyl. Baserekkefølgen er inndelt i tripletter eller kodon, som koder for bestemte aminosyrer. Aminosyre-rekkefølgen i proteinet bestemmes dermed av mRNA-molekylets kodon."
Se animasjon av Den genetiske kode som forklarer det som står over her: http://gensidene.uib.no/genkode-animasjon.html

Kilde: Gensidene.uib.no

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License