Varme

Tilbake til energi for fremtiden

Varme
Varme defineres som overføring av energi fra en gjenstand som har høy temperatur til en gjenstand som har lav temperatur. Varme vil alltid bevege seg fra varme gjenstander til kalde gjenstander.
Når man snakker om varme, snakker man ofte om termisk og kjemisk energi. Termisk energi er hvor mye molekylene i en gjenstand eller et stoff beveger seg. Hvis molekylene beveger seg mye er gjenstanden varm og hvis molekylene ligger stille eller beveger seg lite er gjenstanden kald.
Kjemisk energi er den energien som er lagret i bindingene til atomene og molekylene til en gjenstand.
En gjenstand kan endre form på grunn av varmeoverføring. Vi snakker om fast stoff(lav temperatur), væske(«lunkent», ikke varm eller kald temperatur) og gass(varm temperatur).

Faseovergangen fra fast til flytende form skjer ved 0 °C og faseovergangen fra flytende til gass skjer ved 100 °C ved normalt atmosfærisk trykk. Vann is fast form tilsvarer det vi kjenner som is, dette forekommer når vannets temperatur tilsvarer under 0°C. Når vannet sin temperatur tilsvarer over 0°C er det flytende, og er vanlig vann. Når vann sin temperatur stiger til over 100°C fordamper vannet og blir til gass. Et eksempel på denne syklusen er at vannet i sjøen fordamper til gass og blir skyer. Deretter

Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Varme

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License