Hvordan Far Man Spisefortyrrelser

tilbake...

Årsaker til spiseforstyrrelser:

Det er ingen enkle årsaker til at noen personer utvikler spiseforstyrrelser. Man tenker seg at noen personer kan være spesielt sårbare, slik at i møte med noen utløsende faktorer kan det utvikle seg en spiseforstyrrelse. Sårbarhetsfaktorer kan være av genetisk (arvelig) er psykologisk (personlighetsmessig) art. Miljømessige forhold som tidlig samhandling med foreldre og familiehistorie kan også være viktig for om en person utvikler spiseforstyrrelse eller ikke. Vestlig kultur og media-påvirkning med sterke tynnhetsidealer, spesielt for kvinner, har trolig også en viss betydning for hvorfor noen utvikler spiseforstyrrelser.
Man antar at belastende hendelser i en persons liv kan bidra til å utløse spiseforstyrrelser. Eksempler på slike hendelser kan være mobbing, tapsopplevelser, konflikter, slanking, tidlig eller sen pubertet, store prestasjonskrav, gruppepress, eller endringer i livet. Ca 30 % av personer med spiseforstyrrelse har vært utsatt for fysiske og seksuelle overgrep.
Man antar også at det kan være flere mekanismer som er med på å opprettholde spiseforstyrrelser. Disse kan være av fysiologisk, psykologisk eller sosial karakter.Spiseforstyrrelser kan ses på som en persons måte å takle vanskelig og ubehagelige følelser og situasjoner i livet. Det kan også være en måte å skaffe seg en følelse av kontroll i tilværelsen. Uansett hvilken form for spiseforstyrrelse man blir rammet av, er problemet like stort og vanskelig både for den som er syk, og for hans eller hennes omgangskrets.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License