Hvordan Kan Ozonlaget Odelegges

Sammenhengen mellom skadelige stoffer og skade på ozon-laget, ble første gang bevist i 1974, når nyheten kom ut, ble det først mottat som en dårlig spøk at drivgassene i spraybokser kunne forsake en nedbrytning av ozon i jordas atmosfære. Det viste seg at det ikke var noen spøk, men blodig alvor. Den ekstreme bruken av spraybokser over hele kloden ble til slutt til et reelt problem. Gassene inneholdt nemlig hydrokarboner med fluor og klor, med forkortelsen KFK-stoffer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License