Hvorfor Har Vi Spiseforstyrrelser I Norge I Forhold Til Resten Av Verden

Statistikk i Norge:

* Over 120. 000 personer har spiseforstyrrelser i Norge, dette er bare et ca. Tall og tallet er trolig mer enn det.

* Spiseforstyrrelser rammer kvinner og menn i alle aldre, men kvinner mellom 15 og 35 år utgjør den største gruppen.

* 90 % av denne gruppen utgjøres av kvinner.

* Spiseforstyrrelser rammer ikke bare den syke, men også familie og venner.

* Overspising er det størsteproblemet; 90 % overspiser i form av bulimi eller tvangsspising, bare 10 % har anoreksi.

* Spiseforstyrrelser er ikke noe man "vokser av seg", men et alvorlig problem som de fleste trenger hjelp til å komme ut av. Mange lever med et misbruk hele livet uten å få skikkelig hjelp.

* Den største psykiske lidelsen blant unge jenter mellom 13 og 25 år er spiseforstyrrelser.

* Mellom 8 og 10 % av denne gruppen har et alvorlig matmisbruk, og enda flere er i faresonen.

* 18 % av jenter i eliteidretten har spiseforstyrrelser. I noen idrettsgrener har 35 % et matmisbruk.

* Årsakene til at noen utvikler enspiseforstyrrelse er sammensatte: Psykologiske og sosiale faktorer ligger ofte til grunn for et senere misbruk av mat. Kulturelle faktorer som slankepress, sykelig magert kvinneideal og kvinneroller i stor endring må ses som sentrale mht å utløse et misbruk.Videre er matmisbruk et symptom på følelsesmessigere konflikter: Mat, sulting og tvangstrening misbrukes i forsøk på å skyve vekk problemer som man ikke klarer å løse på andre måter.

* Spiseforstyrrelser rammer ikke bare den syke, men også familie og venner.

LAG SKJEMA :D :P :X

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License