Hydrogen Som Energibærer

Tilbake til forsiden
Tilbake til energi for fremtiden

Hydrogen er det vanligste, letteste og enkleste grunnstoffet (med bare ett proton og ett elektron) i universet, men finnes ikke i fri form på jorden. Det er 3 hovedmåter å fremstille hydrogen på: Via sink og saltsyre, metan eller vann. Den sist nevnte skjer ved en elektrolyse på vann, hvor hydrogen og oksygen spaltes, denne er den mest vesentlige når vi snakker om fremtidige energibærere. Hydrogen kan brukes til å lagre og overføre energi. En av de vaneligste utfordringene med hydrogen er at det tar så mye plass og er eksplosjonsfarlig. Et gram hydrogen har et volum på ca 11 liter ved vanelig lufttrykk. For at det skal ta mindre plass kan man enten komprimere den med høyt trykk, fryse den ned så den blir flytende, eller ha det som fast stoff i metalhydrider. Når man vil ha energi fra hydrogenen kan man tilsette oksygen for å frigjøre energi. Dette skaper vann.

2 H2 + O2 → 2 H2O

hydrogen_1.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License