Hydrogen som energibærer gruppe 7

Hydrogen finnes i i naturlige mengder på Jorden, men må fremstilles før vi bruker den. Derfor er det ikke en energikilde, men en energibærer. Det er mange måter å fremstille hydrogen på. Både rennende vann og solcller kan brukes til å fremstille det. Dette skjer ved at hydrogenet flytter energien fra disse kildene, og til et energiverk som er hydrogendrevet. Den kan også flyttes til en motor eller brennselsceller. Dette kalles energioverføring. Dvs. at energi flyttes fra et sted til et annet. Hydrogen er bare en av mange energibærere. Andre energibærere er bensin og strøm.

410px-Hydrogen2.svg.normal.png
Hydrogen-atomet. Det har bare ett elektron.

Det finnes flere måter å fremstille hydrogen på. I næringslivet fremstilles den fra metan. Her er en reakjsonlikning: CH4 + 2 H2O → CO2 + 4 H2

Det vanskeligste med å ha hydrogen som en energibærer er at det er vanskelig å få mindre volum på det. Slik at den f.eks. kan få plass i en bil. Dette kan gjøres på tre måter:

  • Hydrogen pakkes sammen (komprimeres) til høyt trykk og lagres i en trykktank.
  • Hydrogen kjøles ned til det blir flytende og lagres flytende i en godt isolert tank.
  • Hydrogen som fast form i metallhydrider, i porøst stoff eller på overflaten av ulike stoffer
Hydrogenpumpe.jpg
Bensin er en annen energibærer.
Kilder:
http://ndla.no/nb/node/4025/menu128
http://ndla.no/nb/node/4792/menu128
http://ndla.no/nb/node/4830/menu128
http://ndla.no/nb/node/4030/menu128
http://no.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://no.wikipedia.org/wiki/Energib%C3%A6rer

Tilbake til energi for fremtiden gruppe 7

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License