Hydrogenbilen

Hydrogenbilen:

Hvordan virker en Hydrogenbil?

- En hyrdogen bil er en blanding av bensindreven bil og el bil. I fremtiden vil den(håper de) at den kan være like praktisk som en bensinbil og like miljøvennlig som en elbil. Det vil være mulig og kjøre like på en hydrogenbil som på en bensindreven bil. Man vil kunne fylle hydrogen på bensinstasjoner slik som man fyller bensin. Motoren til en hydrogenbil er elektrisk og drives av strøm som lages fra hydrogen ved hjelp av brensceller. Eksosen fra en hydrogenbil er rent vann.

Hvordan lages hydrogen?

- Hydrogen kan lages på mange måter, men den vanligste måten idag er å lage hydrogen fra naturgass med utslipp av CO2 som resultat. De kan også lages ved å spalte vann med strøm. Strømmen kan komme fra solceller( da er det sollyset som er energikilden) eller fra stikkontakten(da er det vannkraft,vindkraft eller kullkraft). I fremtiden er målet å produsere all hydrogen fra fornybare energikilder.
elektrolyse.jpg

Hvordan lagres hydrogen?

- Hydrogen er det letteste grunnstoffet, men likevel tar det stor plass. Hydrogenbilen lagrer hydrogengassen i en tank med vann, slik at gassen dytter bort vannet når den blir laget. En vanlig personbil trenger lagret på denne måten for å bare kjøre 10 km. Det vil si at tanken må være veldig stor hvis man skal kjøre langt. Visste du at en slik tank på være like stor som en lastebil hvis den skal kjøre 500 km? Noe man kan gjøre for å gjøre tanken mindre er å komprimere(trykke sammen) hydrogenet i trykktanker, kjøle ned til de blir flytende eller lagre hydrogenet i metaller. Det er også noe som heter metallhydrider, og det er lagringsmåten som klarer å pakke hydrogenatomene tettest.

Hvordan går en hydrogenbil? Hva får den til å gå?

- Det er mulig å bruke hydrogen i en vanlig bilmotor ved å forandre motoren litt. Problemet er at dette vil føre til utslipp av nitrogenoksider, slik at denne løsningen er ikke forurensningsfri. En langt bedre løsning vil være å bruke brenselceller til å lage strøm. En brenselcelle virker ved å føre hydrogen og oksygen sammen igjen slik at det dannes vann. Hydrogenatomene består av elektroner og protoner, og ved å tvinge elektronene til å gå en annen vei enn protonene, dannes en strøm av elektroner, det vil si en elektrisk strøm. En brenselcelle er dobbelt så effektiv som en vanlig bilmotor, og dermed trengs det mindre energi for å drive en hydrogenbil enn en bensinbil.
455331.jpeg
En hydrogen bil:
hydrogenbil.jpg

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License