Innledning

tilbake til hovedsiden
tilbake til Kapittel 2

I dette kapittelet skal vi se hvordan naturen og organismene henger sammen. Vi skal også se hvordan de danner økosystemer og næringsnett. Vi skal utfylle gode begreper som hjelper til for å forstå dette temaet bedre og se sammenhengen i økologien.

Vi skal gå nærmere inn på økologi, økosystem og populasjon.Fførst skal vi ta for oss noe som heter føre-var begrepet. Forbruksvalg, miljøstrategi og energi er det neste vi skal fortelle litt om, før vi tar området global oppvarming. Vi ta med litt om diskusjonene rundt dette og hvordan vi prøver å jobbe med det i dag. Vi skal gå mest inn på temaet naturforvaltning. Sist men ikke minst skal vi ta for oss naturforvaltning og urfolk.

øko1.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License