Innledning i økologi og økosystem

ØKOLOGI
I økologien blir det studert hvordan organismene påvirker hverandre. det biotiske miljøet, og hvordan organismene påvirker og blir påvirket av det ikkelevende, abiotiske miljøet de lever i.
Naturen blir delt inn i forskjellige økosystemer. Et økosystem er en type natur med organismer tilpasset en natur. Det er stor avhengighet og gjensidig påvirkning mellom de ulike organismene og mellom organismene og miljøet, innen det samme økosystemet. Mellom ulike økosystem er det mindre som knytter organismene sammen. Et økosystem blir dermed en naturtype som kjennetegnes av bestemte organismer og miljøforhold.
Eksempler på økosystem er myr, innsjø, skog og fjell. Vi kan dele de i mer detaljerte deler som barskog og lauvskog. Disse kan også inndeles i flere typer ut fra ulike miljøforhold som næringsforhold i jorda, tilgang på vann, klima osv. På denne måten får vi mange forskjellige økosystem.

Bærekraftig utvikling gruppe 7

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License