Innledning Og Problemstilling

tilbake...

Innledning
Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse, hvor tanker og følelser om mat og vekt gjør at en person enten går veldig ned i vekt eller opp i vekt. spiseforstyrrelser handler veldig om hvilke tanker du har om deg selv og selvtillitten din, men dette blir veldig påvirket av miljøet rundt oss.

Problemstilling: Hvordan blir vi påvirket av samfunnet rundt oss til å få spiseforstyrrelser og hvordan kan vi behandle mot det?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License