Internasjonale Miljokonflikter Gruppe 7

· velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
· gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer

Globale innteressekonflikter:
En global interessekonflikter er en konflikt som oppstår på grunn av at to grupper eller folkeslag på grunn av at man vil oppnå og er intressert i forskjellige ting og dermed oppstår det en konflikt globalt.

En ganske nylig Global innteresse konflikt er den som oppsto mellom i-landene og u-landene på klimatoppmøtet. ilandene der vil kutte sine egne utslipp, men de vil ha ulandene til å gjøre det samme. u-landene mener de bør ha det mindre strengt. de vil også at i-landene skal bidra med penger og grønn-teknologi. da blir det en innteresse konflikt mellom dem. i-landene vil ikke gå med på kravene til u-landene for det vil svekke dem økonomisk og mulige arbeidsplasser fordi bedrifter vil flytte til u-landene viss klimareglene blir for strenge. u-landene vil ikke gå med på i-landene sine krav fordi de mener at de skal få en sjanse til å utvikle seg økonomisk. Alt dette kan gå sterkt utover lokalbefolkningen i land. Som vi sa litt tidligere så kan mange arbeidsplasser gå tapt pågrunn av dette i forskjellige land. Dette kan lede til at et land kan gå konkurs fordi mange må ha trygd og penger uten jobb. butikkene må stenge fordi det blir for få kunder og de kan ikke tjene penger, noe som fører til mer arbeidsledighet. Dette kan få en stor konsekvens for verdensamfunnet fordi hvis i og u-landene fortsetter og krangle kan det oppstå en verbal krig som svekker mye internasjonalt samarbeid 62b19d02fc.jpg

En annen global innteresse konflikt er også en internasjonal miljøkonflikt. Nedhoggingen i regnskogen står som et sentralt emne. konflikten her står mellom forskere, de innfødte og miljøvernsaktivister mot de som tjener penger på nedhoggingen. forskerne vil bevare skogen fordi det finnes fantastisk mange arter av dyr og planter der som ikke har blitt forsket på. de innfødte bor der og alle ressursene der er det de lever av. og miljøvernsaktivistene liker ikke måten de virker inn på klima. på den andre siden står hoggerne som vil fortsette nedhoggingen fordi det er deres levebrød. spørsmålet er, hva skal vi gjøre med dette?. regnskogen står for 20% av all oksygenen som lages på jorden og mye medisiner. Disse partene må klare å få en deal og vi håper at det kan bli mindre nedhogging.

Konsekvenser for verdensbefolkningen. Avskogningen er fryktelig for vitenskapen ettersom dyre- og trearter blir utryddet på grunn av ødeleggelsen av regnskogen. Man får dermed ikke utforsket dem. Etter hva medisinsk forskning allerede har bevist så har regnskogen naturressurser som kan brukes til mange medisiner. Kanskje ligger kuren for kreft i regnskogen? Faktisk så er over 2000 planter i regnskogen identifisert for å ha anti-kreft verdier. I 1987 ble det funnet en gummitre sort i Malaysia som klarte å bekjempe HIV-1 viruset 100%. Da de fant ut dette skulle de teste treet ytterligere, men da var de allerede hogget ned. De har heller ikke funnet igjen et slikt tre siden den gang. nedhogging av regnskogen bidrar også til global oppvarming. regnskogen brukes som lager for karbon. Gjennom fotosyntesen så gir et tre oksygen, imens den absorberer vann, karbon dioksid og lys. Problemet er at når et tre dør og råtner så skjer det motsatte treet utgir C02, som er en farlig klimagass.

lokalbefolkningen som vi også har nevt må også sone. for 500 år siden tror man at det bodde rundt 10 millioner mennesker i regnskogene. Nå bor det bare 200 000 der. vi mister mye informasjon ved å brenne regnskogen. de innfødte vet mye mer enn oss og det sies at medisinmennene sitter med mer en 1000 års kunnskap. De yngste medisinmennene er nå 70 år. de dør pga det som skjer der nå. Da mister vi kunnskap som kunne bidratt til mye bra for oss mennesker. i Amazonas har 90% av urbefolkningen dødd ut siden europeerne kom.

Internasjonale Miljøkonflikter:

kilder:http://ginaturfag.blogspot.com/2009/04/global-interessekonflikt-avskogning-av.html
samfunnsfag prosjekt om Klimatoppmøtet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License