Ioniserende stråling

Bruk av ioniserende stråling
Ioniserende stråling har mange bruksområder. Særlig omfatter det behandling, avbilding og funksjonsbeskrivelse. Et eksempel på dett er strålebehandling av kreft. Det skjer ved at en maskin gir elektroner og fotoner som blir rettet mot kreftcellene slik at de dør.
Et annet eksempel er røntgenstråling. Det brukes til å avbilde kroppen for å finne sykdommer og for å hjelpe til under behandlinger.
180px-Polydactyly_01_Lhand_AP.jpg
Røntgenstråling

Både mennesker og andre levende vesener

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License