Ioniserende Ståling,

Ioniserende stråling

Tilbake til forsiden
Tilbake til stråling og radioaktivitet

  • Energi nok til å ionisere et atom eller molekyl
  • Røntgenstråling er ioniserende stråling og det samme er stråling fra radiokilder eller radioaktive kilder.
  • Blir brukt i medisin(behandling,avbildning og funksjonsbeskrivelse=
  • Viktig del i kreftbehandlingen
  • Røntgenstrålingen blir brukt til å ta bilde av kroppen for å finne sykdom
  • Nukleærmedisin blir brukt for å åpne radioaktive stoff for å finne sykdom eller behandle den.
  • Mennesker og dyr tar skade av ioniserende strålingen.
  • * fc7ab186ef.jpeg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License