Ioniserendestraling

Labrapport om radioaktivitet

Hva bruker vi ioniserendestråling til?

Selv om stråling kan være skadelig, kan det også være veldig nyttig hvis det blir brukt på riktig måte. Ioniserendestråling kan bli brukt innen kreft forskning. De mest kjente bruksområdene for ioniserende stråling er:

Røntgen:
Høyenergisk elektromagnetisk stråling, lys med kortere bølgelengde enn synlig lys. Siden skjelettet absorberer røntgenen, kan man lyse gjennom skjelettet og observere på andre siden et bilde av beinstrukturen. Man kan også undersøke andre strukturer.

Gammastråling:
- Drepe bakterier i krydder
- Sterilisere medisinsk utstyr

Gamma-, beta- og protonstråling:
- Kreftbehandling (strålebehandling). Man ødelegger kreftcellens DNA ved å sende en stråling gjennom den. Hindrer spredning av kreftsvulster.

Betastråling:
- Danner bilde av organer i kroppen (PET). Betastråling blir sprøytet inn i kroppen, ved at man sprøyter inn et stoff som gir fra seg stråling (positroner).

alle.bmp
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License