Konsekvenser Av Drivhuseffekten

Ved økt drivhuseffekt kan gjennomsnittstemperaturen øke, havnivået kan stige, og golfstrømmen kan forsvinne.
Ved økt gjennomsnittstemperatur vil vi får:

 • Økt vanndamp i atmosfæren, noe som resulterer i økt drivhuseffekt.
 • Økt temperatur fører til tørke, som igjen fører til dårlig forhold for dyrking av råvarer.
 • De store isbreene på land vil smelte og havet vil stige
 • Som en konsekvens av at isbreene smelter, vil alt sollyset varme opp havet, istedenfor å reflekteres av snø og is ut i universet.
 • Lavtliggende landområder vil bli oversvømmet
 • Våtmarksområder ved kysten kan ødelegges.
 • Isbjørnen kan utryddes
global-warming-polar-bear1.jpg
For å forhindre disse fatale konsekvensene har det blitt inngått avtaler om reduksjon. Innen x antall år, så skal visse mengder CO2 være redusert. Eksempler på dette er kyoto-avtalen som innebærer at i-landenes utslipp av klimagasser skal reduseres med 5,2 % i forhold til 1990-nivået frem til 2008-2012.

Tiltak du som privatperson kan gjøre:

 • Spradusj
 • Skru av lys
 • Kjøre miljøvennlige biler, evnt. EL-biler
 • Begrense flygning
 • Kjøpe miljøkvoter.
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License