Konsumenter

Konsumenter er dyr som ikke kan utnytte solenergien på samme måte som plantene, og derfor kalles dyrene konsumenter eller forbrukere

Primære konsumenter får næring ved å spise plantene

Sekundære konsumenter er de kjøttetende dyrene som spiser de planteetende dyrene.

dyr.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License