Labforsok Kobberklorid Elektrolyse Gruppe 3

tilbake til hovedsiden

Kjemi på naturfagen

Vi starte med å helle to skjeer med kobberklorid i et reagensglass og rørte det godt ut med en rørepinne. Så fant vi fram en transformator og to ledninger som vi koblet til to kullelektroder. Kullelektrodene puttet vi oppi reagensglasset med væsken, som nå så ut som en klar form for Gatorade i klar blå. Vi satte den ene ledningen på + og den andre på -. Da vi satte på transformatoren på 12 volt begynte det å skje forskjellige ting på hver av kullelektrodene. Den positive elektroden begynte å bruse og den negative fikk et rødt belegg av … fargen i glasset ble mørkere og mistet litt av fargen sin, og nederst i glasset lå det rester av det røde belegget. Væsken fikk etterhvert en sterk lukt av klor, og når strømmen var på ble lukten enda sterkere.
Det som skjer er at kobberet og kloret skiller seg fra hverandre, kobberet blir positivt og kloret blir negativt. Den enkleste måten for kobber å få et fullt skall med elektroner er å gi fra seg to elektroner. Klorid ionet får da et overskudd av elektroner.

Stoffer i forsøk:
CuCl2 = kobberklorid
Cu = kobber
Cl = klor

Hva skjer
Hvis vi tar ut den positive kullelektroden med kobber vil den negative kullelektroden med klor slutte å bruse. Desto lenger ned vi tar kobberet jo mer bruser kloret. Reaksjonen blir derfor større fordi det går mere strøm i ledingene.

De positive kationene i løsningen går mot den negative katoden og får ekstra elektroner. Dette kalles reduksjon, og de blir til nøytrale elektriske ladninger. De negative anionene går mot den positive anoden og gir fra seg elektroner. Dette kalles oksidasjon og blir de nøytralt elektrisk ladet.

Nyttige begreper
Katode: den negativt ladde kullelektroden
Kationer: de positive ionene i løsningen
Anode: den positivt ladde kullelektroden
Anioner: de negative ionene i løsningen.
Redoks: Redoks-reaksjoner er en betegnelse som blir benyttet for reaksjoner der elektroner utveksles. Reaksjonene under er eksempler på redokse-reaksjoner.
Elektrolyse: Elektrolyse er når vi sender strøm gjennom en elektrolytt, som gjør at ioner går mot positivt ladde elektroder og vi får en reaksjon som gjør at de blir til nøytrale atomer.

Reaksjoner
Kation + ne- —> atom = reduksjon
anion —> atom + ne- =oksidasjon

Kilder
http://ndla.no/nb/node/16646/menu646

elektro.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License