Labrapport Om Radioaktivitet

Radioaktiv stråling

Innledning:
Hensikten med dette forsøket var å teste radioaktivitet fra ulike strålingskilder og se hvordan forskjellige stoffer absorberer strålingen. Strålingen ble målt med en geigerteller.(Et apparat som teller hvor mange ganger det blir truffet av ioniserende stråling)

I forsøket skal du bruke tre forskjellige radioaktive kilder. Alfa, beta og gamma. Poenget er å undersøke strålingen fra disse kildene ved å ta dem mot vinduet på geigermüllerrøret. Deretter se hvordan avstanden fra kilden til geigermüllerrøret påvirker målingen og se på forskjellige materialers evne til å absorbere strålingen ved å plassere dem mellom geigertelleren og de ulike kildene.

Utstyr:
Tellerinstrument
Geirmüllerrør
Tvinger til å feste utstyr (2 stk.)
Linjal
Boks med materialer
Radioaktive kilder
Klype til å holde materialet
Stativ (2 stk.)
Radioaktive kilder (gamma, alfa, beta)
Papir, Aluminium, Kobber, Bly, Glass, Kjøtt

Slik skal det se ut når alt utstyret er satt sammen:
Bilde
Bilde

Fremgangsmåte:
Alfa, beta og gamma står i tre forskjellige staver som man kan feste til stativet. Stavene skal testes i ulike avstander fra geigermüllerrøret. Man endrer avstand ved å dra stativet frem og tilbake. Linjalen viser den nøyaktige avstanden.

Dette fant vi ut på den virtuelle laben:
Alfastråling: En partikkel med positiv ladning og to protoner og to nøytroner. Alfa er lett å beskytte seg mot og har lav styrke. Det kommer fra uran, radium, radon og plutonium. På grunn av størrelsen til den elektriske ladningen stoppes alfapartikler raskt når de treffer et mål. Et eksempel kan være tynt papir. Alfa kommer seg ikke gjennom kjøtt (hud).
Betastråling: Er elektroner og kan komme fra jod, cesium og strontium. Mye lettere enn alfapartikler og har høy styrke og er lett og beskytte seg mot. Stoppes av for eksempel brilleglass og tykke klær. Beta kommer seg gjennom kjøtt.
Gammastråling: Er elektromagnetisk stråling. Har høy energi og dannes ved forandringer i atomkjernen. Består av fotoner og stammer fra en radioaktiv kilde. Gamma kommer seg gjennom kjøtt.

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/6403/menu644

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License