~Læreplanmål~

Tilbake til siden om bærekraftig utvikling

+ Bærekraftig utvikling

Forklare begrepene+gi eksempler:

- føre-var-prinsippet
- usikker kunnskap
- begrepet bærekraftig utvikling

Beskrive prosessen om suksesjon i et økosystem

Gi eksempler på naturforvaltning og endring av miljøet som gir konsekvenser for Norges og andres lands urfolk.

Vite hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Vite hva som påvirker størrelsen til en populasjon.

Undersøke et økosystem og finne ut hvor i suksessprosessen den er.

Velge noen globale interessekonflikter og finne ut hvilke følger disse kan få for lokalbefolkningen og for verdenssamfunnet.

Vurdere miljøaspekter ved energibruk og forbruksvalg

vannblomstt.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License