Laereplanmal For Ernæring Og Helse Gruppe 3

tilbake til hovedsiden

Læreplanen i naturfag

ERNERNINGOGHELSE.JPG
  • beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
  • gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
  • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
  • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
  • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
  • drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling

"Hovedområdet kropp og helse dreier seg om hvordan kroppen vår er bygd opp, og hvordan kroppen påvirkes og endres over tid. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og fysisk og psykisk helse."

Læreplanen i naturfag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License